Góp phần nâng cao đời sống nông dân

Sau 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”, hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ nông dân xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc đã phát triển mô hình nuôi bò sữa mang lại thu nhập ổn định.

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung triển khai hoạt động cung ứng vốn quỹ cho nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Sau 10 năm thực hiện đề án, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đạt mức tăng trưởng ấn tượng.

Tính đến ngày 30/11/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 47,2 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội Nông dân ủy thác hơn 8,7 tỷ đồng, nguồn vốn cấp tỉnh hơn 38,5 tỷ đồng (tăng gần 20 lần so với khi chưa thực hiện đề án), nguồn vốn cấp huyện hơn 1 tỷ đồng (tăng từ 5-10 lần khi chưa thực hiện đề án), nguồn vốn cấp xã 172 triệu đồng.

Để việc quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hoạt động theo đúng nguyên tắc và quy định, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và bồi dưỡng nghiệp vụ ủy thác vay vốn cho các cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, lãnh đạo Hội Nông dân cấp cơ sở và cán bộ Ban điều hành Quỹ cấp huyện, xã. Qua đó, giúp bảo toàn vốn quỹ, không để vốn quỹ bị thất thoát, chiếm dụng.

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và nguồn Trung ương ủy thác đã giải ngân cho vay 426 dự án với số tiền hơn 186 tỷ đồng, cho 3.276 lượt hộ vay.

Trong đó, có 320 dự án chăn nuôi (chiếm 75% tổng số dự án), 34 dự án trồng trọt (chiếm 8%); dự án phát triển làng nghề, dịch vụ khác là 72 dự án (chiếm 17%).

Trong quá trình tổ chức thực hiện điều hành quỹ, các cấp hội đều thực hiện theo đúng quy định, từ khâu vận động, thủ tục cho vay, ghi chép vào hệ thống sổ sách đến thu hồi phí, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

Nhờ đó, nguồn vốn vay được bảo toàn và ngày càng tăng; quy trình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng, công khai, dân chủ. Các đối tượng được vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Đến nay, hầu hết các dự án đã và đang phát triển khá tốt, có thu nhập ổn định, giúp nông dân cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Một số dự án điển hình như nuôi bò sinh sản tại các xã thuộc huyện Yên Lạc; dự án nuôi bò sữa tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo của gia đình ông Trần Tiến Lên, ông Phạm Văn Thắng cho thu nhập 200-250 triệu đồng/hộ/năm; dự án sản xuất rau an toàn tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên…

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn, hằng năm, các cấp Hội Nông dân chủ động phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên; xây dựng hàng trăm mô hình trình diễn trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của các dự án.

Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Tiêu biểu là các mô hình như nuôi lợn thịt, gà thương phẩm sử dụng chế phẩm Biowish ở các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường; cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc; nuôi cá lồng tại các xã Đức Bác, Bạch Lưu, huyện Sông Lô; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước trên cây ăn quả và sản xuất rau an toàn tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô và xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên…

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời, triển khai các cuộc vận động lớn để thu hút thêm nguồn vốn của toàn xã hội nhằm tăng trưởng vốn quỹ, giúp cho hội viên nông dân có điều kiện về vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống.

Bài, ảnh: Minh Nguyệt

Theo : baovinhphuc.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *