Tuyển Dụng | Kỹ Sư Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm – R&D Hardware Engineering

Doanh Nghiệp
Ngành nghề
Website
http://As%20one%20of%20the%20world’s%20leading%20manufacturers%20of%20notebook%20PCs,%20LCD%20products%20and%20smart%20devices%20with%20exceptional%20quality,%20we%20take%20pride%20in%20bringing%20R&D,%20quality%20manufacturing,%20and%20innovative%20design%20con...
Mức Lương (VND) 10 - 23 triệu VNĐ / Tháng
Khu vực
Vĩnh Phúc - 28000 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
Liên Hệ
.
Ngày đăng
2023-01-09
Tìm trên google map

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Địa điểm làm việc

Vĩnh Phúc – Việc làm tại Vĩnh Phúc

Ngành nghề

Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D) , Điện/Điện tử

Mô tả công việc
1. Take part in NPI process, assist RD dept in Taiwan/ Tham gia vào quy trình NPI, hỗ trợ bộ phận RD tại Đài Loan.2. NPI issue debug, make FACA/ Sửa lỗi vấn đề giai đoạn NPI, làm FACA.3. Measure and analyze high-speed signals/ Đo lường và phân tích tín hiệu tốc độ cao.4. Cooperate with customers to complete project development/ Làm việc với khách hàng để hoàn thành phát triển dự án.5. Interdepartmental communication/ Trao đổi công việc giữa các bộ phận liên quan.6. Electronic problem analysis and make progress/ Phân tích vấn đề và đưa ra tiến độ công việc phù hợp.

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Khu công nghiệp Bá Thiện – Xã Bá Hiến – Huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

As one of the world’s leading manufacturers of notebook PCs, LCD products and smart devices with exceptional quality, we take pride in bringing R&D, quality manufacturing, and i…

khác cùng công ty

Job Features

Job CategoryViệc Làm Vĩnh Phúc
Active2023
Rate this jobpost


Ngành nghề