Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, thị xã, xã, thị trấn?

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Vĩnh Phúc là một Tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Hồng của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Vĩnh Yên. Tỉnh Vĩnh Phúc có dân số khoảng 1.154.154 và biển số xe là 88. Tỉnh Vĩnh Phúc có 9 huyện, thị xã. :  Thành phố Vĩnh Yên; Thành phố Phúc Yên; các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Lập Thạch và Sông Lô.

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, thị xã, xã, thị trấn?
Bản đồ hành chính Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 1.235,2 km2 thì Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Vĩnh Phúc có tới 10 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Vĩnh Phúc có 138 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành phố Vĩnh Yên có bao nhiêu xã, phường

Thành phố Vĩnh Yên có 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 2 xã và 7 phường: Phường Tích Sơn, Phường Liên Bảo, Phường Hội Hợp, Phường Đống Đa, Phường Ngô Quyền, Phường Đồng Tâm, Xã Định Trung, Phường Khai Quang, Xã Thanh Trù.

2. Thành Phố Phúc Yên có bao nhiêu xã, phường

Thành phố Phúc Yên có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 4 xã và 6 phường: Phường Trưng Trắc, Phường Hùng Vương, Phường Trưng Nhị, Phường Phúc Thắng, Phường Xuân Hoà, Phường Đồng Xuân, Xã Ngọc Thanh, Xã Cao Minh, Xã Nam Viêm, Xã Tiền Châu.

3. Huyện Lập Thạch có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Lập Thạch có 20 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Lập Thạch, Xã Quang Sơn, Xã Ngọc Mỹ, Xã Hợp Lý, Xã Bắc Bình, Xã Thái Hòa, Thị trấn Hoa Sơn, Xã Liễn Sơn, Xã Xuân Hòa, Xã Vân Trục, Xã Liên Hòa, Xã Tử Du, Xã Bàn Giản, Xã Xuân Lôi, Xã Đồng Ích, Xã Tiên Lữ, Xã Văn Quán, Xã Đình Chu, Xã Triệu Đề, Xã Sơn Đông.

4. Huyện Tam Dương có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Tam Dương có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Hợp Hòa, Xã Hoàng Hoa, Xã Đồng Tĩnh, Xã Kim Long, Xã Hướng Đạo, Xã Đạo Tú, Xã An Hòa, Xã Thanh Vân, Xã Duy Phiên, Xã Hoàng Đan, Xã Hoàng Lâu, Xã Vân Hội, Xã Hợp Thịnh.

5. Huyện Tam Đảo có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Tam Đảo có 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 8 xã: Thị trấn Tam Đảo, Xã Hợp Châu, Xã Đạo Trù, Xã Yên Dương, Xã Bồ Lý, Xã Đại Đình, Xã Tam Quan, Xã Hồ Sơn, Xã Minh Quang.

6. Huyện Bình Xuyên có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Bình Xuyên có 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 3 thị trấn và 10 xã: Thị trấn Hương Canh, Thị trấn Gia Khánh, Xã Trung Mỹ, Xã Bá Hiến, Xã Thiện Kế, Xã Hương Sơn, Xã Tam Hợp, Xã Quất Lưu, Xã Sơn Lôi, Xã Đạo Đức, Xã Tân Phong, Thị trấn Thanh Lãng, Xã Phú Xuân.

7. Huyện Yên Lạc có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Yên Lạc có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Yên Lạc, Xã Đồng Cương, Xã Đồng Văn, Xã Bình Định, Xã Trung Nguyên, Xã Tề Lỗ, Xã Tam Hồng, Xã Yên Đồng, Xã Văn Tiến, Xã Nguyệt Đức, Xã Yên Phương, Xã Hồng Phương, Xã Trung Kiên, Xã Liên Châu, Xã Đại Tự, Xã Hồng Châu, Xã Trung Hà.

8. Huyện Vĩnh Tường có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Vĩnh Tường có 29 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 3 thị trấn và 26 xã: Thị trấn Vĩnh Tường, Xã Kim Xá, Xã Yên Bình, Xã Chấn Hưng, Xã Nghĩa Hưng, Xã Yên Lập, Xã Việt Xuân, Xã Bồ Sao, Xã Đại Đồng, Xã Tân Tiến, Xã Lũng Hoà, Xã Cao Đại, Thị Trấn Thổ Tang, Xã Vĩnh Sơn, Xã Bình Dương, Xã Tân Cương, Xã Phú Thịnh, Xã Thượng Trưng, Xã Vũ Di, Xã Lý Nhân, Xã Tuân Chính, Xã Vân Xuân, Xã Tam Phúc, Thị trấn Tứ Trưng, Xã Ngũ Kiên, Xã An Tường, Xã Vĩnh Thịnh, Xã Phú Đa, Xã Vĩnh Ninh.

9. Huyện Sông Lô có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Sông Lô có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Xã Lãng Công, Xã Quang Yên, Xã Bạch Lưu, Xã Hải Lựu, Xã Đồng Quế, Xã Nhân Đạo, Xã Đôn Nhân, Xã Phương Khoan, Xã Tân Lập, Xã Nhạo Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Xã Như Thụy, Xã Yên Thạch, Xã Đồng Thịnh, Xã Tứ Yên, Xã Đức Bác, Xã Cao Phong.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.