Hơn 5.000 CBQL, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới bắt đầu từ năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT đã có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ được bồi dưỡng, tập huấn để thực hiện Chương trình GDPT mới

Toàn ngành sẽ tổ chức cho hơn 5.000 CBQL, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, bố trí 106 lớp với hơn 3.700 CBQL, giáo viên văn hóa; 39 lớp với gần 1.290 giáo viên các môn đặc thù (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học) tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới và tập huấn thực hiện nội dung sách giáo khoa.

Nội dung bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới đối với CBQL các cơ sở giáo dục gồm: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới, chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT mới… Đối với giáo viên tiểu học, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới và Chương trình GDPT theo môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

Tập huấn nội dung sách giáo khoa các môn lớp 1: Đối với CBQL, giáo viên văn hóa, tập huấn nội dung sách giáo khoa các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội; đối với giáo viên bộ môn Âm nhạc, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học tập huấn các nội dung tương ứng.

Hình thức bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến và trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, tại các huyện, thành phố. Thời gian bồi dưỡng, tập huấn bắt đầu từ tháng 2/2020 và kết thúc trước ngày 15/8/2020.

Theo: Thúy Nga (baovinhphuc.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *